Subsidie zonnepanelen

Voor particulieren

De Subsidie regeling is in 2013 gestopt omdat simpelweg de pot leeg was. Maar wat op dit moment veel aantrekkelijker is dat de BTW op het aanschafbedrag terug te vorderen is bij de belastingdienst. Dat scheelt u toch 21% van het aankoop bedrag, vraag uw verkoper naar de mogelijkheden.

 

 

Voor bedrijven

Bedrijven die in 2013 investeren in energiebesparing of duurzame energie kunnen fiscale steun krijgen van de overheid via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het beschikbare budget is 151 miljoen euro. Op de nieuwe Energielijst voor 2013 staan ruim 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie die in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de EIA.

Ondernemers kunnen investeringen digitaal indienen via het eLoket van Agentschap NL. Voor Maatschappen en vennootschappen onder firma wordt het indienen eenvoudiger. Deze organisaties kunnen in 2013 één gezamenlijke melding insturen. Elke maat of vennoot hoeft dus niet meer afzonderlijk een melding in te sturen. Als een investering voor EIA in aanmerking komt, mag 41,5 procent van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent, krijgt een ondernemer 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling van de ministeries van Economische Zaken en Financiën gericht op energiebesparing. De Belastingdienst en Agentschap NL voeren de regeling uit.
Klik op de link hiernaast voor meer info of voor het aanvragen van subsidie bedrijven. bedrijven